Sport og friluftsliv

Byerne bliver større og større for hver dag

Bydefinitionens udvikling

Selvfølgelig kender vi til de større byer, og generelt hovedstaden i diverse lande, men derudover bør der også skabes et kendskab til problemet ved de stadigt voksende storbyer. Udviklingen i antal tilflyttere til storbyer stiger hele tiden, hvilket rent faktisk er med til at skabe flere og flere spøgelsesbyer i de mindre regioner i landet. Et problem indenfor dette kan være i forhold til brugen af disse mindre byer, og idet flere og flere flytter derfra, så uddør disse byer, og der skabes ikke noget arbejde eller nogen mulighed for overlevelse længere. Derfor er det vigtigt at prøve at få inkorporeret disse byer i en sammensætning med de større byer, men selvfølgelig kan dette ikke gøres for alle de mindre byer, og derfor skal der sættes mere fokus på at udbrede informationen omkring dette.